Ekologinės biologinės įvairovės strategija, ES planuose iki 2030 m. pabrėžiama būtinybė plėtoti saugomų teritorijų plotus

Gamtos apsaugos, tausaus naudojimo ir atkūrimo srityje numatyti veiksmai padės sukurti tvarių darbo vietų ir atneš ekonominės naudos vietos bendruomenėms. Ekologiją puoselėjantys regionai — vietovės, kuriose ūkininkai, piliečiai, turizmo įmonės, asociacijos ir valdžios institucijos bendradarbiauja siekdami tvaraus vietos išteklių valdymo, grindžiamo ekologiškumo principais ir praktika. Iš šio biudžeto bus bendrai finansuojamos ES ekologinės gamybos sektoriaus populiarinimo priemonės ir informavimo kampanijos didinant informuotumą apie jo užtikrinamą kokybę ir skatinant paklausą. ES biologinės įvairovės strategiją iki m. Nors jame daugiausia dėmesio skiriama patrauklumo vartotojui didinimui, pagrindinė pertvarkos rėmimo priemonė ir toliau bus bendra žemės ūkio politika.

iwm akcijų pasirinkimo tinklas

Strategijoje, be kita ko, siūloma nustatyti privalomus tikslus, padėsiančius atkurti pažeistas ekosistemas ir upes, gerinti saugomų ES buveinių ir rūšių būklę, grąžinti apdulkintojus į žemės ūkio paskirties žemę, mažinti taršą, žalinti miestus, stiprinti ekologinį ūkininkavimą bei kitą biologinei įvairovei palankią ūkininkavimo praktiką ir gerinti Europos miškų būklę. Europos Komisija ragina piliečius ir suinteresuotus subjektus įsitraukti į plataus masto diskusijas apie naująją Strategiją, todėl labai kviečiame susipažinti su Strategija išsamiau.

Faktai ES sausumoje saugomos teritorijos sudaro — 26 proc. Lietuvoje saugomos teritorijos sudaro 17,64 proc.

darbas namuose kompiuteriu

Per 40 metų laukinių rūšių populiacijos sumažėjo 60 proc. Turizmo sektoriuje Europoje dirba 12 milijonų žmonių. Iš jų 3,1 mln.

dvejetainis variantas automatinė prekyba 2021 m

Svarbiausi ES Biologinės įvairovės strategijos tikslai iki m. Išplėsti ES saugomų teritorijų tinklą iki 30 proc. Bus taikomas naštos pasidalinimo principas tarp šalių narių, pagal ekologines, biogeografines sąlygas; 10 proc.

sistemos rizikos prekyba

Užtikrinti, kad nei vienos pagal ES gamtos direktyvas saugomos rūšies ir buveinės būklė nesuprastėtų no deterioration principas ; atkurti pažeistas ekosistemas, ypač ŠESD efektyviai sugeriančias ekosistemas pavyzdžiui, miškus, šlapynesiki geros ekologinės būklės ir padidinti jų teikiamas ekosistemines paslaugas; didelis dėmesys skiriamas apdulkintojų apsaugai - perėjimui prie ekologinės žemdirbystės:  25 proc. Išnykimas gresia maždaug vienam milijonui gyvūnų, augalų ir kitų organizmų rūšių.

Pagrindinės jų nykimo priežastys — žemėnaudos pokyčiai, netvarus išteklių naudojimas, klimato kaita — nėra tinkamai sprendžiamos ir jų neigiamas poveikis toliau stiprėja.

geriausia kriptovaliuta investuoti uk

Naująja ES biologinės įvairovės strategija siekiama, kad Europos biologinė įvairovė iki m.